Wednesday, October 10, 2007

พยากรณ์ออนไลน์โตสวน ศก.ซบ นอนวอยซ์ พุ่งเงินสะพัด 2.8 หมื่นล้าน

ธุรกิจพยากรณ์ไม่เคยซบเซา และเป็นธุรกิจที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองหรือซบเซา ปีนี้คาดเงินสะพัด 4 พันล้านบาทส่งผลช่วยดันรายได้ธุรกิจนอนวอยซ์ เพิ่มกว่า 2.8 หมื่นล้านบาท โดยบริการที่ได้รับความนิยมและเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันคือบริการดาวน์โหลดข้อมูลด้านการพยากรณ์ดวงชะตานั่นเอง

สำหรับภาพรวมของการให้บริการคอนเทนท์ในประเทศไทย หลังจากที่ประเทศไทยเริ่มมีการเปิดให้บริการโทรศัพท์มือถือในปี 2533 จากการแข่งขันอย่างรุนแรงและการผลักดันแผนการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ในไทยขยายตัวอย่างก้าวกระโดด โดยปัจจุบันไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือรวมทั้งสิ้น 47.1 ล้านคน

ขณะที่ตลาดบริการเสริมที่ทางผู้ให้บริการเครือข่ายต่างๆ ได้ให้ความรู้ ในการใช้งานกับลูกค้ามาระยะหนึ่งแล้ว ทำให้ตลาดบริการเสริม มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือประมาณ 55-60% ของผู้ใช้บริการทั้งหมด โดยคิดเป็นผู้ใช้งานจำนวน 28.26 ล้านคน ผู้ให้บริการเครือข่ายเองก็ให้ความสำคัญ ในการทำตลาดอย่างจริงจัง เนื่องจากมีต้นทุนในการให้บริการไม่สูงเท่ากับบริการทางด้านเสียง และคาดว่าปีนี้มูลค่าตลาดจะเติบโตขึ้นเป็น 28,000 ล้านบาท โดยโตขึ้นจากปี 2549 ถึง 40-50%

การเติบโตทางการตลาดเห็นได้ชัดเจนจากการที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเริ่มรุกตลาดนี้อย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จาก Marketing activity ต่างๆ และการออกสินค้าหรือการพัฒนาเครือข่ายที่มารองรับการให้บริการเสริม จากโอเปอเรเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการสร้างเมนูบนมือถือให้ง่าย ในการต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต และดาวน์โหลด ส่งผลให้ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการเสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือทางด้านการดาวน์โหลด ข้อมูล ที่ยังคงให้บริการ อยู่ประมาณ 20-30 ราย โดยชินนี่ดอทคอมติดอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของผู้ให้บริการที่ทำรายได้สูงสุดให้กับผู้ให้บริการเครือข่าย โดยบริการดาวน์โหลดหลักที่ยังคงได้รับความนิยมสูงสุด คือ บริการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า บริการดาวน์โหลดภาพ ซึ่งยังได้รับความนิยมอยู่อย่างบริการดาวน์โหลดเกม และบริการประเภทข้อมูลต่างๆ เช่น ข่าวทั่วไป ข่าวกีฬา ข่าวหุ้น ข่าวเศรษฐกิจ และบริการที่สร้างกระแสในช่วงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวคือบริการดูดวง ซึ่งเริ่มมีบทบาทมากขึ้น

ของตาย Bluedock